Czech English

Definice GRV

Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

GRV je celoživotní proces, který:

  • přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a a životem lidí v jiných částech světa;
  • usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy lidí;
  • rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů;
  • směřuje k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

(Autorem definice jsou členové pracovní skupiny FoRS – Globální rozvojové vzdělávání.)

Webová stránka o Globálním rozvojovém vzdělávání

Webová stránka Globální rozvojové vzdělávání představuje české organizace zabývající se GRV, uvádí příklady dobré praxe a možnosti zapojení. Na webu najdete i kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Učitelé jistě ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich zde naleznete i zdarma ke stažení.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace