Czech English

Visegradský seminář o GRV

Visegrad Regional seminar on Global Development Education_debriefing

Visegradský regionální seminář o globálním rozvojovém vzdělávání (dále jen GRV) je setkání zástupců ministerstev, národních platforem a agentur, škol, neziskových organizací a dalších aktérů z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Cílem semináře je spolu s experty ze zemí mimo Visegradskou skupinu diskutovat národní strategie, metodologii,  představovat činnost jednotlivých aktérů a sdílet vzájemně úspěchy i výzvy do budoucna v GRV v jednotlivých státech. Aktéři se od sebe vzájemně učí, sdílejí si příklady dobré praxe a následně navazují dlouhodobou spolupráci. North-South Centre ve spolupráci s FoRS uspořádalo v roce 2017 v České republice již druhý ročník tohoto regionálního semináře.

První regionální seminář o GRV v roce 2011

První seminář se konal v Praze ve dnech 24. a 25. března 2011 a hostil více než 70 účastníků z mnoha států Evropské unie. Na semináři se setkali účastníci z neziskových, politických, vzdělávacích a dalších sfér a tato rozmanitost aktérů přinesla skvělé výsledky. Účastníci semináře se navzájem obohacovali o své zkušenosti, sdíleli své úspěchy a radili si se svými problémy.

Visegrádské země z velké části spojuje společná historie, sdílené hodnoty i postupné zrození a objevování tématu globálního rozvojového vzdělávání. Značná podobnost a blízkost států V4 tvoří silný potenciál vzájemného porozumění a spolupráce.

Pokud se chcete o prvním regionálním semináři o GRV dozvědět více, zde naleznete závěrečnou zprávu se všemi důležitými informacemi či krátké shrnutí toho nejdůležitějšího.

NSC 2011

Druhý regionální seminář o GRV v roce 2017

Visegrad Regional seminar on Global Development Education_plenary session

Podruhé hostila Česká republika regionální seminář o GRV 7. a 8. června 2017. Seminář se opět konal pod záštitou North- South Centra ve spolupráci s FoRS a dalšími národními platformami. Již v úvodu semináře se vzpomínalo na dlouhou cestu, kterou ve vzájemné spolupráci země Visegrádské čtyřky ušly.

Na semináři se setkali zástupci vlád, mezinárodních organizací, svazů měst a obcí, členové organizací občanské společnosti, policy officeři a další aktéři, aby prožili dva dny plné inspirativního sdílení.

Účastníci se seznámili se stávající situací ohledně tvorby Strategií GRV v jednotlivých členských státech V4 a poznali úskalí, na která jednotlivé strategie naráží ve svém vzniku či své existenci. V rámci debat byl prostor sdílet příkladů dobré praxe, kladení a zodpovídání otázek a hledání společných řešení. Stranou nezůstali politici ani učitelé.

Všichni aktéři také měli možnost, vybrat si jeden ze tří workshopů, na kterém se v menších skupinkách diskutovala následující témata:

  1. policy making and curricula development
  2. professional development of educators and quality support
  3. awareness raising and pedagogical tools.
Závěrečnou zprávu s výsledky semináře naleznete zde.

NSC 2017

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace