Czech English

The European Climate Initiative (EUKI) – Projekty zaměřené na mitigaci klimatické změny a na globální oteplování

30.7.2021
FoRS

– V rámci projektu EUKI BEACON byl představen soubor nástrojů pro zmírňování dopadů klimatické změny. Tzv. Climate Change Mitigation Kit (CCM Kit) poskytuje nápady pro zmírnění dopadů změny klimatu a vydává pokyny pro stanovení priorit zapojených aktérů. Více informací naleznete zde.
– Dále představujeme brožuru „WTF is climate change?“, která obsahuje informace o příčinách a dopadech změny klimatu. Lze v ní nalézt seznam návrhů, co každý jedinec může osobně dělat pro ochranu životního prostředí. Brožuru lze najít na tomto odkaze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace