Czech English

The OECD / DAC Peer Review České republiky 2016

21.10.2016
FoRS

Jak byl český systém ZRS hodnocen OECD DAC? Česká republika se stala mnohem aktivnějším a transparentnějším poskytovatelem rozvojové pomoci a to od doby připojení se k Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC). Nyní by se měla zaměřit na to, aby své finanční prostředky a odborné znalosti využila co neefektivněji. První DAC Peer Review České republiky říká, že i přes své skromné zdroje je země stěžejní partner v méně rozvinutých zemích západního Balkánu a východní Evropy a to především díky vlastní zkušenosti a relativně nedávnému přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství. Report je k přečtení zde! Souhrn hlavních doporučení naleznete pak zde (kap. 5 k partnerství a hodnocení NNO).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace