Czech English

Together 2030 – Článek „Over one year in: how civil society has used our combined voice to influence policy change“

11.12.2016
FoRS

Ještě nikdy neexistovala podobně globální výzva, kterou by mohl ovlivňovat každý z nás, jako je Agenda 2030. Všichni mají vysoká očekávání. Al-hassan Adam, Koordinátor koalice „End Water Poverty“, cestoval napříč Afrikou, Evropou, Asií i Latinskou Amerikou, aby zjistil,  jak lidé k Agendě přistupují, co očekávají a jaké konkrétní kroky podnikají pro její úspěšné naplnění. Zatímco o dřívějších vládních a nadnárodních koncepcích se komunikovalo na úrovni vlád a organizací, Agendu 2030 přijala za své občanská společnost a aktivně se zapojila více, než kdy předtím. Co pro nás tento poznatek znamená a jak více zapojit občany kteří o to stojí? Čtěte příspěvek Al-hassan Adama.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace