Czech English

UNEP – „The Emision Gap Report 2016“

11.12.2016
FoRS

Svět musí urychleně a výrazně zvýšit svou snahu o snížení celosvětové emise skleníkových plynů alespoň o čtvrtinu, jak si předsevzal do roku 2030. Je třeba minimalizovat nebezpečí klimatických změn. Na to upozorňuje i nový report UNEP o skleníkových plynech. Z reportu vyplývá, že zdaleka nedosahujeme hranice, která by nám pomohla omezit globální oteplování na  2°C  v tomto století, natož jej zastavit. Jaké úspěchy se již povedlo zmonitorovat, kde naopak dochází k velkému selhávání a jak je možné proti němu bojovat? To vše se dozvíte v tomto reportu UNEP. Více informací naleznete na webových stránkách UNEP.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace