Czech English

US Department of State – Veřejná výzva Women, Peace and Security in Sub Saharian Africa

3.4.2019
FoRS
Americké ministerstvo zahraničí, oddělení demokracie, lidských práv a práce vyhlásilo veřejnou grantovou výzvu pro všechny, kteří svou prací podporují Women, Peace and Security Act, včetně participace žen na celém světě na rozhodovacích procesech, tykajících se prevence konfliktů, jejích zmírňování, řešení, peacebuildingu a politické transformace. Projekty by se měly zaměřovat na konfliktní oblasti v regionu subsaharské Afriky. Minimální finanční částka je 550 000 dolarů. Deadline přihlašovacího procesu je 3. května 2019. Bližší informace o podmínkách naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace