Czech English

Výsledky – světový multidimenzionální index chudoby ve 101 zemích

1.7.2015
FoRS
Na webových stránkách Oxford Poverty & Human Development Initiative si lze nyní přečíst závěry, které s sebou přinesl Světový multidimenzionální index chudoby Global Multidimensional Poverty Index (MPI) ve 101 zemích. Hlavní body tvrdí, že:
  • 1,6 miliardy lidí žije v multidimenzionální chudobě
  • většina multidimenionálně chudých nežije v tzv. zhroucených státech, ale v zemích se středními příjmy
  • MPindex chudoby vedle příjmu na osobu na den poukazuje i na jiné formy chudoby
  • téměř polovina multidimenzionálně chudých osob žije ve stavu podvyživení, bez dlouhodobějšího vzdělání
Klíčové informace shrnuje dvoustránkový dokument, doplňuje ho stručný přehled. Oficiální článek je možno zhlédnout zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace