Czech English

5. výroční fórum Podunajské strategie

24.9.2016
FoRS

Toto fórum s názvem „Inovativní toky – voda, znalosti a inovace v Podunají“ se uskuteční ve dnech 3. – 4. listopadu 2016 v BratislavěLetošní fórum, které organizuje Slovenská republika společně s Evropskou komisí, bude zaměřené na vodní management, výzkum a inovace a bude se soustředit na naplňování politických závazků v podobě konkrétních politik a opatření. Akce je otevřená všem zájemcům ze strany státních i nestátních institucí a organizací, sociálním partnerům i soukromému sektoru. Zájemci se mohou zdarma registrovat online, kde současně naleznou bližší informace včetně předběžného programu. Registrace je možná do naplnění kapacit, nejpozději však do 31. října 2016. Případné účastníky prosíme o informaci o jejich účasti též na adrese: michala.bernkopfova@msmt.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace