Czech English

Ambrela – kampaň “Všichni jsme jiní. A v tom jsme stejní.”

9.2.2021
FoRS

Lidská diverzita a soužití rozdílných lidí je zdrojem nových myšlenek, nápadů, chutí, ale i výzev. Naučme se akceptovat jiné názory, kultury, barvy pleti a náš život se stane příjemnějším a pestřejším. Přijměme je s úctou a respektem, s jakou bychom i my chtěli být ve světě přijati. Tváře migrace je iniciativa slovenské platformy rozvojových organizací – Ambrela a dalších evropských partnerů, jejímž cílem je rozšířit na povědomí o rozmanitosti, toleranci a také vysvětlit důvody i výhody soužití lidí z odlišných kultur přes konkrétní životní příběhy. Podívejte se na tyto poutavé videospoty.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace