Czech English

AMO – Factsheet: Potravinové zabezpečení ve světle války na Ukrajině

2.2.2024
FoRS

Ruská invaze na Ukrajinu a s ní spjaté překážky pro vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny narušují světové trhy, vytváří tlak na dodávky a zásoby obilí a následně na ceny potravin. Pokračování vývozu obilí a dalších potravin v co nejvyšší možné míře je otázkou solidarity jak s Ukrajinou, tak se státy, které jsou vůči potravinové nejistotě nejzranitelnější.

Tento factsheet pojednává o vývoji exportních tras z Ukrajiny během války a o faktorech, které určují zranitelnost států vůči potravinové nejistotě. Navrhuje také doporučení pro decision-makery.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace