Czech English

Nesehnutí – Klobouk aktivit: nápady pro vyučující a lektorstvo

2.2.2024
FoRS

Nová publikace Klobouk aktivit je způsobem, jak se s Vámi podělit o bohatou zkušenost organizace Nesehnutí v oblasti práce s mládeží. V ní se věnují zejména otevírání citlivých a náročných témat, přičemž klíčovým bodem zájmu jsou otázky spojené s genderově podmíněným násilím. Publikace představuje přístup a principy, ze kterých při práci s mladými lidmi Nesehnutí vychází. Klobouk aktivit je navržen tak, aby poskytoval inspiraci zejména vyučujícím a lidem, kteří jakkoliv pracují s mládeží.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace