Czech English

ANDE – Advancing Women’s Empowerment Fund to support Women Entrepreneurs in Emerging Markets

6.12.2019
FoRS

Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) ve spolupráci s USAID a Visa Foundation přijímá návrhy na projekty na podporu podnikání žen v jižní a jihovýchodní Asii. Projekty by měly navrhovat inovativní a kreativní řešení nerovného přístupu k financování a podporovat investice do malých a rostoucích podniků vedených ženami. Deadline pro podání návrhů je 8. ledna 2020. Více informací se dozvíte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace