Czech English

APO Group – Africký kongres o chráněných oblastech

23.2.2019
FoRS
V letošním únoru byl oznámen historicky první africký kongres zabývající se národními parky a jinak chráněným územím. „Africa Protected Areas Congress“ je kontinentálním setkáním politiků, občanů a zájmových skupin, kteří budou společně diskutovat důležitost chráněných území, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Uskuteční se 18. – 23. listopadu 2019 v Nairobi. Podrobnější informace k nalezení zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace