Czech English

ARNIKA – V Ukrajině pomáháme s plány na snižování znečištění

10.12.2021
FoRS

Po vzoru EU dostaly v roce 2019 ukrajinské oblasti nový nástroj na ochranu svých obyvatel – regionální plány řízení znečištění ovzduší. Jak se připravují a jaké jsou jejich hlavní překážky, to je předmětem nové studie, kterou Arnika ve spolupráci s ukrajinskými experty zveřejnila a představila na tiskové konferenci v rámci projektu Čisté ovzduší pro Ukrajinu. Klíčový je především nedostatek informací, chybějící moderní systémy monitorování kvality ovzduší založené na současných technologiích a data, která občanům obvykle nejsou veřejně dostupná.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace