Czech English

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace – Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace – Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR jsou uvedeny postupy pro případ, kdy spolky neaktualizovaly své údaje ve spolkovém rejstříku (od 1. června 2021 se v případě těchto spolků objeví ve spolkovém rejstříku status o neaktivním spolku). Dále zde naleznete informace, jak postupovat v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný. Veškeré informace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace