Czech English

Asociace společenské odpovědnosti – Rok 2021 by mohl být mezníkem v řešení změny klimatu

Státy mají k dispozici pouze omezenou dobu, kdy mohou jednat, aby se svět odvrátil od nejhorších dopadů změny klimatu. Asociace společenské odpovědnosti uvádí pět důvodů, proč by rok 2021 mohl být klíčovým rokem v tomto boji: 1. Zásadní konference o klimatu, 2. Země se již hlásí k rozsáhlému snižování emisí uhlíku, 3. Obnovitelné zdroje jsou nyní nejlevnějším zdrojem energií vůbec, 4. Koronavirus mění všechno, 5. Podnikání také zelená. Přečtěte si podrobnosti.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace