Czech English

Burma center Prague – Pomozme Barmáncům

Současná situace v Barmě je kritická a lidé v Barmě nyní potřebují vaši podporu více než kdy jindy. Prosíme vás proto, abyste šířili informace o dění v Barmě, své politické představitele žádali o vyjádření politické podpory demokraticky zvoleným zástupcům v Barmě v čele Výboru reprezentujícího Svazového parlamentu, a v neposlední řadě pokud možno poskytli i finanční podporu, abychom mohli zajistit urgentní materiální pomoc pro účastníky Hnutí občanské neposlušnosti (Civil Disobedience Movement – CDM). Podpořit protestující můžete skrze Barma Center Prague zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace