Czech English

Burma Center Prague – Projekt Paměť Barmy

9.1.2020
FoRS

Barmské centrum Praha představilo projekt Paměť Barmy (Memory of Myanmar), jehož cílem je záznam a shromáždění svědectví pamětníků, kteří na vlastní kůži zažili období represí jakožto političtí vězni. Tento unikátní projekt se inspiroval projektem Paměť národa české neziskové organizace Post Bellum. Barmské centrum Praha při realizaci projektu spolupracovala s barmskou Asociací pro pomoc politickým vězňům (Assistance Association for Political Prisoners, AAPP), která vytipovala konkrétní bývalé politické vězně, se kterými byla provedena interview. Organizace Post Bellum spolu s jak místními, tak zahraničními filmaři zorganizovala workshopy pro zaměstnance AAPP, které byly zaměřené na nahrávání, natáčení videí a další jejich úpravy, včetně přidávání titulků. Rozhovory s bývalými politickými vězni, členy jejich rodiny a přáteli naleznete na těchto stránkách. Více zajímavých informací o Barmě se můžete také dočíst v newsletteru Burma Center Prague. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace