Czech English

CARE – Zemětřesení na Haiti

2.9.2021
FoRS

Alarmující srpnové události v Afghánistánu mnohdy upozadily neméně důležité zprávy z ostatních koutů světa. Jednou z nich je proběhlé zemětřesení na Haiti, které 14. srpna přímo zasáhlo 1,2 milionu tamních obyvatel. Přírodní katastrofa přitom připravila o život již 2 200 lidí, 12 000 osob je zraněno. Přeživší čelí rozsáhlým následkům. V momentě, kdy začíná sezóna hurikánu a tropických bouří, zůstali bez pitné vody, jídla i střechy nad hlavou. Nastává naprosto kruciální fáze pomoci. Členové CARE pracují přímo na místě. Podpořtejejich úsilí.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace