Czech English

2. setkání Globálního partnerství na vysoké úrovni (HLM2)

2.12.2016
FoRS

V Nairobi, Keni, právě dnes končí čtyřdenní „Druhé setkání Globálního partnerství na vysoké úrovni“ (HLM2), které mělo za cíl zesílit pozitivní dopad rozvojové spolupráce v příštích 15 letech. Nejen zástupci 400 organizací občanské společnosti z celého světa diskutovali o tématech týkajících se efektivnosti rozvojové spolupráce, zvýšení úspěšnosti jednotlivých projektů a ukázání příkladů dobré praxe, identifikování inovativních přístupů v rozvoji a jejich využitelnost v následujících 15 letech. Velká část debat byla věnována propojení rozvoje s efektivní implementací SDGs a Addis Abeba Action Agenda. Nebyla opomenuta ani tématika propojení ziskového a neziskového sektoru v rozvoji či neopomenutelná role občanské společnosti. Organizace navzájem sdílely výzvy, problémy i osvědčené postupy řešení a inovativní nápady. Veškeré výstupy z HLM2 budou k dispozici v nejbližších dnech, ale již dnes máte možnost nahlédnout do krátkého shrnutí „CSO imperatives for a successful outcome document“ či obsáhlejšího dokumentu „Nairobi outcome document“, který shrnuje hlavní myšlenky diskuzí a výsledné závěry. Více informací se dozvíte na adrese CSO Partnership.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace