Czech English

Česká rozvojová agentura – Informace pro potencionální žadatele o dotaci – Výzva: „Podpora rozvoje nakládání s odpadem v kantonu Sarajevo“ pro rok 2021

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Česká rozvojová agentura – Informace pro potencionální žadatele o dotaci – Výzva: „Podpora rozvoje nakládání s odpadem v kantonu Sarajevo“ pro rok 2021

Předkládané projektové návrhy na období 2021-2023 budou směřovat k dosažení cílů udržitelného rozvoje, jako je odpovědná výroba a spotřeba, konkrétně do roku 2030 výrazné snížení produkce odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. Deadline je 3. 5. 2021. Celé znění výzvy zde. ČRA zároveň vypisuje webinář pro žadatele o podporu v rámci Bilaterálního programu ZRS, který proběhne online dne 15. 4. 2021. Na webinář se zaregistrujte pomocí tohoto formuláře. Veškeré informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace