Czech English

Česká rozvojová agentura – Veřejná zakázka Bosna a Hercegovina

ČRA vyhlašuje v rámci Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2021, veřejnou zakázku na služby s názvem „Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině“. Odborné a konzultační činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují vypracování odborných posudků, výzkumů, analýz a doporučení, dále účast na workshopech a koordinaci s dalšími odborníky.Nabídky musí být podávány v elektronické podobě prostřednictvím tohoto nástroje do 31. 5. 2021. Veškeré informace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace