Czech English

CONCORD newsletter

21.4.2015
FoRS

V nejnovějším newsletteru CONCORD se dočtete například o následujících tématech:

  • Policy paper s názvem „The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?“ si můžete přečíst zde. CONCORD vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby neratifikovali Dohodu o hospodářském partnerství se zeměmi západní Afriky, jelikož by to mohlo mít negativní vliv na rozvoj.
  • Člen CONCORDu Terre des Hommes požaduje změnu v programu EU v oblasti migrace v souvislosti s nedávnými tragédiemi přistěhovalců ve Středomoří. Článek si můžete přečíst zde.
  • Můžete si přečíst blog s názvem How women can change the status quo. Článek se věnuje situaci žen v Nikaragui. Více zde.

Další informace ohledně plánovaných akcí, pracovních nabídek, projektů a další naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace