Czech English

CONCORD Newsletter

14.12.2014
FoRS
V nejnovějším newsletteru CONCORD se dočtete o následujících tématech:
  • Evropský rok pro rozvoj 2015 – Nový rozhovor na blogu ředitele CONCORD Seamuse Jeffresona. Více zde
  • Letter: development aid in EU budget – CONCORD vyzývá orgány EU, aby podpořily rozvoj a humanitární pomoc nastavením udržitelného rozpočtu EU pro rok 2015. Více zde
  • NGOs criticize Business Europe position – CONCORD a nevládní organizace z různých odvětví podepsali společný dopis, v němž kritizují nové plány EU ohledně zákonů, které se týkají snížování rovnosti žen a mužů a životního prostředí. Více zde
Další informace ohledně plánovaných akcí, pracovních nabídek, projektů a další naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace