Czech English

CONCORD – volby do EP, novinky k MFF a další témata

27.3.2019
FoRS
Volby do Evropského parlamentu se blíží – jedním z palčivých témat je fakt, že nerovnosti v EU i mimo ni rostou. Pokud budeme postupovat současným tempem, bude nám trvat dalších 107 let uzavřít mezeru v politickém zastoupení žen a mužů. Neméně daleko od cíle jsme v boji proti změně klimatu. Připomeňme si však některé pozitivní zprávy, které se v poslední době udály!
  • Dne 4. března 2019 se sešly výbory pro zahraniční věci a rozvoj, aby se dohodly na společném postoji k vytvoření „Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument“ (NDICI), nového jednotného nástroje pro vnější akce v rámci příštího MFF. Výsledek hlasování dokazuje, že výbory se podílejí na vytváření skutečného rozpočtu na solidaritu! Více ZDE
  • FOND uspořádal svou první akci v Bruselu v kontextu projektu předsednictví. Jednalo se o seminář zaměřený na posílení partnerství mezi občanskou společností a zástupci rotujících předsednictví členských států v Radě Evropské unie, jakož i úlohu mladých lidí při podpoře a provádění Agendy 2030. Více ZDE.
  • V únoru zahájil FOND nový projekt Fóra nevládních organizací v oblasti Černého moře: „Budování kapacit CSO pro regionální spolupráci v oblasti Černého moře“, plánované aktivity a nástroje naleznete ZDE.
Dobrých zpráv je mnohem více, prostor bohužel jen pro některé. Další informace z oblasti vzdělání, humanitární a rozvojové pomoci či politickou tématikou si můžete přečíst ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace