Czech English

Czech-UNDP Partnership for SDGs – Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

V rámci Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN byla zveřejněna výzva „2022Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs“. Podporována jsou inovativní řešení navržená pro komunity v prioritních zemích ZRS: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Dne 28. června se můžete od 15:00 do 16:00 zúčastnit online semináře How to submit Challenge Fund application„. Registrace na seminář, který proběhne v českém jazyce, je dostupná zdeDeadlinepro podání žádosti je 31. července. Více informací o výzvě zde. Pokud máte další otázky, pište na email cup.applications@undp.org.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace