Czech English

CzechGlobe – Výsledky výzkumu z projektu Coop4Wellbeing v Západní Provincii Zambie

2.2.2024
FoRS

Projekt Coop4Wellbeing, v případové studii v Západní provincii Zambie, cílí na větší provázanost vědy a sociálně-ekologického výzkumu s praxí v ZRS.

Zahrnoval několik fází sběru dat, které jsou zobrazeny na diagramu a podrobněji popsány v závěrečné zprávě.

V rámci projektu Coop4Wellbeing se podařilo díky dlouhodobé spolupráci a vybudování důvěry s lokálními aktéry získat mapové podklady týkající se komplexního administrativního vymezení. Cílem Story Mapy je srozumitelně představit komplexní systém společenské správy v Západní Provincii Zambie a jeho implikace pro projekty ZRS.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace