Czech English

Development Aid – Boj proti klimatickým změnám a chudoba selhávají bez přepracování globálního finančního systému

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • Development Aid – Boj proti klimatickým změnám a chudoba selhávají bez přepracování globálního finančního systému
12.4.2019
FoRS
Nová zpráva pod vedením OSN, do které je zapojeno více než 60 mezinárodních organizací, varuje, že je nutné provést komplexní revizi světového finančního systému, aby vlády dodržely závazky k řešení kritických otázek, jako je boj proti změně klimatu a vymýcení chudoby do roku 2030.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace