Czech English

Glopolis: Mapa prevence plýtvání potravinami (MaPPP)

3.2.2015
adelastiborova

Členská organizace Glopolis vydala první letošní číslo měsíčníku MaPPP, jehož ústředním motivem jsou zprávy ze zahraničí, konkrétně z Německa, Velké Británie a Spojených.

Dočtete se například, proč v americkém Seattlu a kanadském Vancouveru platí od 1. ledna letošního roku zákon, který zakazuje vyhazování bioodpadu i zbytků jídla do směsného odpadu. Dále se dočtete, jak využívá Stockholm každý měsíc 993000 tun potravinového odpadu a také jak německý lékař vyrábí ze zbylého ovoce v supermarketech sušenou ovocnou dužninu, ve které zůstane zachována většina vitamínů.

Další informace například o projektu PlasCarb, který je zaměřený na přeměnu potravinového odpadu v grafitický uhlík a vodík a o mezinárodním workshopu na téma obaly, se dočtete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace