Czech English

Grantová výzva Charitymints.com, s. r. o.

CharityMints.com, s. r. o. vypisuje výběrové řízení pro neziskové organizace, které se chtějí zapojit do projektu sdíleného marketingu. Pro rok 2013 bude vybráno 9 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno minimálně 10% z prodejní ceny každého produktu Charitymints. Do výběrového řízení se mohou přihlásit organizace, které v ČR působí minimálně 2 roky, typově: • právní subjekty poskytující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. • právní subjekty působící v oblasti pomoci lidem mimo sociální služby (zdraví / vzdělávání / ochrana práv) • právní subjekty realizující veřejně prospěšné aktivity (životní prostředí apod.) Více informací o firmě a podmínkách výběrového řízení naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace