Czech English

Grantové výzvy EK

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Nestátní aktéři (Non-State Actors) Thajsko: Termín 17. 3. 2014, více informací zde. Oblast Afrika, Karibik, Tichomoří (ACP) Tanzánie: Termín 19.3. 2014, více informací zde. Lidská práva Ekvádor: Termín 30. 4. 2014, více informací zde. Předvstupní nástroj (IPA) Západní Balkán: Termín 24. 4. 2014, více informací zde. Makedonie: Termín 28. 3. 2014, více informací zde. Latinská Amerika Argentina: Termín 28. 4. 2014, více informací zde. AKTUALIZACE informací k již vyhlášeným výběrovým řízením Vietnam: více informací zde. Egypt: více informací zde. Libanon: více informací zde. Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy: více informací zde. Čína: více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace