Czech English

Grantové výzvy EuropeAid

EuropeAid zveřejnila nové grantové výzvy: Filipíny – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Country Based Support Scheme (CBSS) for the Philippines 2014-2015. Deadline 23/02/2015. Více zde. Izrael European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Call for Proposals for Israel, 2014. Deadline 08/01/2015. Více zde. Gruzie – Vocational Education, Training and Employment. Deadline 26/01/2015. Více zde. Alžírsko – Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme – Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l’homme et des réformes démocratiques – Algérie. Deadline 25/01/2015. Více zde. Malawi – Expansion of existing or creation of new out-grower irrigated schemes in the sugar sector in Malawi. Deadline 2/02/2015. Více zde.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace