Czech English

INEX – Dobrovolnictví v roce 2021 aneb „Jak to letos bude?“

17. března byla oficiálně spuštěna workcampová sezóna. V databázi jsou k dispozici workcampy jak v zahraničí tak u nás. Zatím ale nejsou všechny. Partnerské organizace vyčkávají až bude jistější, že budou moct přivítat i mezinárodní účastníky. Databáze se tedy bude v průběhu dubna a května postupně doplňovat. Bohužel v některých zemích kvůli pandemii workcampy tenhle rok nebudou. Jaká budou letos speciální opatření a jak budou vypadat workcampy v ČR a v zahraničí? Veškeré informace dostupné zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace