Czech English

INEX – Online Camp Wikipedia for Peace: Writing about SCI History

Lockdown nás uzavřel doma, ale nezničil dobrovolnického ducha. Mnoho organizací nalézá různé smysluplné činnosti, které je možné dělat online. Zúčastni se virtuálního workcampu a zpracuj například společně s dalšími dobrovolníky na Wikipedii hesla o historii sítě Service Civil International. Budeš tak mít příležitost nahlédnout do digitalizovaného archivu SCI, který mapuje 80 let šíření míru a mezinárodního dobrovolnictví. Online camp se uskuteční 1.-7. dubna. Více informací naleznete zde. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace