Czech English

INEX SDA – Podpora dobrovolnictví a neformálního vzdělávání

Pandemie COVID-19 si vyžádala negativní důsledky na vzdělávacím systému i v dalších oblastech života. INEX věří, že dobrovolnictví a neformální vzdělávání pomůžou společnosti nejen navrátit se do starých kolejí, ale mohou se stát i nástrojem, který ukáže společnosti nový směr, kudy se vydat. Aby však dobrovolníky a dobrovolnice dokázali připravovat v dosavadní kvalitě a míře, musí organizace současné těžké období přežít. Ačkoli letošní sezóna vypadá nadějněji, situace má k normálu stále daleko. Měnící se podmínky cestování, riziko rozšíření nových mutací viru, pomalý postup očkování. To vše způsobilo, že i letos je vše kolem mezinárodního dobrovolnictví nejisté a počty dobrovolníků jsou značně nižší. Pomozte vybrat 120 000 Kč, aby byli nadále schopni přivádět lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví a mohli se tak podílet na vytváření světa, kde se bude všem žít lépe. Možnost podpory zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace