Czech English

STARE-Předsednictví

Respekt – Článek „Aun Schan Su Ťij sama Barmu nespasí ačkoliv je silná osobnost“

11.12.2016
Konflikty mezi buddhisty a muslimy v Myanmaru trvají již dlouhá léta a situace se stále zhoršuje. Co se děje v muslimské severské části, nikdo netuší. Muslimské etnikum je částečně nuceno snášet útlak, z části se přesouvat do uprchlických táborů v zemi či dokonce za hranice státu. Jednou z vůdčích osobností v Myanmaru je i Aun Schan […]

Projekt Šance – Videospot „Moje postižení není vidět“

11.12.2016
Pokud se vám rozvedou rodiče, jste oběťmi šikany, psychického týrání nebo se vás rodiče vzdali a dali vás do dětského domova, navenek nikdo nic nepozná. A přeci vás to deno denně ovlivňuje a tvoří to, čím jste. Projekt Šance se snaží pomáhat dětem a mladým lidem, najít druhou životní šanci a lepší budoucnost. Nyní se […]

MZV ČR – Článek „Náměstek Kolaja na zasedání Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci v Nairobi“ (HLM2)

11.12.2016
Náměstek Václav Kolaja se jako zástupce České Republiky zúčastnil zasedání HLM2, které se uskutečnilo v Nairobi ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2016 a účastnili se jej představitelé členských států OSN, stejně jako zástupci mezinárodních organizací, občanského sektoru (mezi nimi za FoRS/CPDE i Dan Svoboda), soukromého sektoru a dalších partnerů. Cílem bylo zhodnotit efektivnost […]

Novinky.cz – Článek „Lidé čím dál častěji přispívají na charitu online“

11.12.2016
Lidé si postupem času oblíbili nakupování vánočních dárků online. A to platí i pro charitativní dárky, které udělají radost hned dvakrát. Jednou pod stromečkem a podruhé ve světe, kde díky finanční pomoci lidé získají například kůzlata, toalety, školní pomůcky a jiné. S největším úspěchem se setkává kampaň Člověka v Tísni „Skutečný dárek“, kampaň UNICEF „Dárky pro […]

InBáze – Materiální a finanční sbírka pro uprchlíky v táboře Malakasa

11.12.2016
InBáze se rozhodla pomáhat nejen v ČR, ale i za hranicemi a vy je nyní můžeme finančně, materiálně či svým časem podpořit. Dobrovolníci RefuFestu se rozhodli, ve spolupráci s českým týmem dobrovolníků, zorganizovat pomoc pro uprchlíky v řeckém táboře Malakasa. Aktuálně zde přežívá okolo 700 osob, z nichž 300 tvoří děti. Nedostatek zimního oblečení, jídla, […]

Rada Evropské unie – Výsledky revize Evropského konsenzu o rozvoji

2.12.2016
Na základě návrhu Evropské komise projednala Rada Evropské unie dne 28. 11. 2016 revizi Evropského konsenzu o rozvoji. Mezi navrhované změny patří například důraz na příčiny migrace, rovnost pohlaví, větší důraz na propojení humanitární práce a rozvojové spolupráce a užší vztah mezi státem, občanskou společností a soukromým sektorem. Více informací se dočtete zde. Další zasedání […]

The Guardian – článek „Dear European leaders, your new plan for ending inequality will not work“

2.12.2016
Konečně existuje Agenda, která zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které když budeme podporovat, zajistíme tak pozitivní změnu v sociální, ekonomické a enviromentální sféře. Cílem Agendy je snížit chudobu a nerovnost ve světě a vyhradila si pro to čas do roku 2030. Cíle by měly být dosažitelné a reálné. Avšak, vše výše zmíněné může být […]

2. setkání Globálního partnerství na vysoké úrovni (HLM2)

2.12.2016
V Nairobi, Keni, právě dnes končí čtyřdenní „Druhé setkání Globálního partnerství na vysoké úrovni“ (HLM2), které mělo za cíl zesílit pozitivní dopad rozvojové spolupráce v příštích 15 letech. Nejen zástupci 400 organizací občanské společnosti z celého světa diskutovali o tématech týkajících se efektivnosti rozvojové spolupráce, zvýšení úspěšnosti jednotlivých projektů a ukázání příkladů dobré praxe, identifikování inovativních […]

Česká rozvojová agentura – článek M. Kaplana

2.12.2016
Svět se zdá být stále méně stabilní. Vypukají války, katastrofy, politiky mnoha zemí kolabují. „Co se to ve světe vlastně děje? A co s tím?“ ptá se Michal Kaplan v článku „Jak naložit s výzvami dnešního světa“ v týdeníku Respekt, kde kriticky pohlíží na svět kolem nás a směr, kterým se ubírá. Odpověď nachází v […]

Hospodářské noviny – Speciální příloha „Společensky odpovědné vzdělávání“

2.12.2016
Snažíme se, aby svět kolem nás byl o něco čistší, udržitelnější či vlídnější? Tuto úlohu často nesou na bedrech právě neziskové organizace. Ale stačí to? Nejsou to ve skutečnosti právě politici, právníci či ekonomové, kdo tahají za nitky a ovlivňují směr, kterým se dáme? Z tohoto důvodu se Projekt OSN Principles for Responsible Management Education […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace