Czech English

Konference – Mapování

30.9.2014
Kamila Muchová
Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník konference Mapování | GIS | Rozvojové země, která se snad pomalu stává tradicí lákající do Olomouce zájemce nejen o rozvojové země, ale také o možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) a mapování v těchto oblastech. Letošní ročník se bude konat:
  • Kdy: pátek 21.11.2014, od 9:30 (registrace bude probíhat od 8:30 do 9:30). Předpokládaný konec je okolo 14:00.
  • Kde: Přírodovědecká fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc), místnost 2.005
  • Za kolik: Zdarma + malý raut.
Konference se bude skládat z několika vybraných příspěvků, dle programu, a na ně navazující diskuze. Snažíme se, abychom pro Vás připravili zajímavý mix technologií i přístupů. V případě zájmu můžete v prostoru před konferenčním sálem prezentovat poster či jiné materiály – tato varianta musí být domluvena předem s organizátory a to nejpozději do 10.11.2014.  Předběžný program, který se snad nebude měnit:
  • Ing. Jan Pacina, PhD (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) – Mapování v Súdánu pro egyptologickou expedici Egyptologického ústavu UK
  • Bc. Lenka Putalová (Univerzita Palackého v Olomouci) – Mentální mapa Afriky – pohled českých a slovenských studentů
  • Mgr. Jan Oprchal (GEOtest, a.s.) – How do we do that?
  • Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) – Vizualizace a reprezentace světa Nungonů, Papua-Nová Guinea.
  • Mgr. Jiří Pánek (Univerzita Palackého v Olomouci) – Balónové mapování
  • RNDr. Jiří Preis, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) – Jaký příběh říkají mapy o současném stavu HIV/AIDS na africkém kontinentu?
Na konferenci se můžete přihlásit přes tento formulář. V případě dotazů prosím kontaktujte Jiřího Pánka (JirkaPanek@gmail.com). Konference je podporována z prostředků PřF UP v Olomouci v rámci projektu FRUP_2013_2_010 / Inovace předmětu Participativní GIS v rozvoji (MRS/PGIS). Konference probíhá v rámci celosvětového Dne GIS a pod záštitou České geografické společnosti a České asociace pro geoinformace.
Jirka Panek // http://www.linkedin.com/in/jirkapanek

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace