Czech English

Kurzy Českého centra fundraisingu

Nabídka jednodenních kurzů Českého centra fundraisingu pro začínající i pokročilé fundraisery PODZIM 2014
PROFESIONALIZACE FUNDRAISINGU Začlenění práce fundraisera do chodu organizace a spolupráce týmu Fundraising není sólo hra. I když má organizace schopného a znalého fundraisera, neznamená to, že se jí bude dařit. Úspěšná realizace fundraisingových kampaní a komunikace s dárci vyžaduje spolupráci ostatních členů týmu a vyladění systému řízení!
 • Jakou pozici má mít fundraiser?
 • Kdo a co má ve fundraisingu dělat?
 • Jak nastavit systémy řízení a komunikace v organizaci?
 • Jak propojit fundraising s PR a dalšími činnostmi organizace?
 • A další dle potřeb účastníků (můžete je napsat lektorce i předem)!
Termín: 22.10. 2014  9,30 – 16,30 ZÁKLADY FUNDRAISINGU ANEB JAK NA FUNDRAISING Zavedení profesionálního FR do organizace Kurz je akreditován MPSV č. 2012/0501-VP Kurz  na seznámení s tématem fundraising pro začínající fundraisery. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatek informací o tématu, aby byli schopni fundraising prakticky realizovat a co nejlépe využít jeho potenciál pro rozvoj své organizace.
 • co je fundraising a co vám může přinést
 • jak proces fundraisingu začlenit do chodu organizace
 • jaké strategie a metody jsou pro vaši organizaci nejvhodnější
 • co dělá fundraiser a jakou potřebuje podporu týmu
Termín: 22.10. 2014  9,30 – 16,30 ZÁKLADY FUNDRAISINGU – INDIVIDUÁLNÍ FUNDRAISING  kurz je akreditován MPSV č. 2012/0501-VP Cílem kurzu je naučit účastníky najít a oslovit individuální dárce a poradit jak s nimi dál pracovat. Naučíte se volit vhodné metody pro různé skupiny dárců a motivovat je k tomu, aby dávali znovu. Co víme o individuálních dárcích
 • Metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost
 • Fundraisingové kampaně
 • Pyramidy fundraisingu
 • Využití sociálních sítí
Termín: 23.10. 2014  9,30 – 16,30 ON-LINE FUNDRAISING  Od platebních tlačítek, přes sociální sítě, e-mailová oslovení, crowd-funding, dárcovské portály až po video a virální fundraising. Povíme si o nejnovějších trendech, ale značná významná část programu kurzu bude zaměřena na konkrétní kazuistiky on-line kampaní a jejich vyhodnocení. Je možné využít i příklady nebo chystané kampaně účastníků.
 • Úvod do tématu – „co frčelo a co frčí“
 • Jak to vypadá venku
 • Jak to vypadá u nás
 • Ukázky kampaní, vyhodnocení, závěry, inspirace: dárcovské portály, crowd-funding, video a virální fundraising, budování komunit, on-line movements atd.
Termín: 19.11. 2014  9,30 – 16,30 JAK KOMUNIKOVAT S FIRMAMI Motivující osobní i písemná komunikace s potenciálním dárcem Potíte se nad každýma mailem nebo dopisem dárci? Bojíte se mu zatelefonovat? Při schůzce nevíte kudy kam? Nevěříte, že máte svůj osobní šarm a styl? Cílem kurzu je předat účastníkům potřebné dovednosti a sebevědomí k tomu, aby uměli úspěšně zaujmout a komunikovat s dárcem (písemně, telefonem i osobně). Hostem kurzu bude bude plně k dispozici i  paní Dáša Švédová – školitelka obchodních zástupců firem (http://www.dagmarsvedova.cz/) Termín: 20.11. 2014  9,30 – 16,30 MAJOR DONORS A DAROVÁNÍ ZE ZÁVĚTI Dlouhodobá práce a zapojování dárců do činnosti organizace, práce správních rad a poradních sborů, o čem mluvit s významnými dárci, stewardship, odkazy ze závěti a práce s nimi. Povíme si o tom, jak postavit velkou kampaň, jak pracovat s velkými dárci, jak je vytipovat, jak s nimi komunikovat, jak je kultivovat a motivovat, a jak požádat. Povíme si o rolích správní rady a nejrůznější poradních sborů a komisí. Řekneme si o fundraisingu ze závětí u nás i ve světě.
 • Major donors – fakta a český kontext
 • Stewardship a dlouhodobá práce s významnými dárci
 • Správní rady a poradní sbory
 • Kampaně a oslovení velkých dárců
 • Darování ze závěti – současnost a budoucnost
Termín: 9.12. 2014  9,30 – 16,30 BENEFIČNÍ AKCE Jak to udělat aby stály málo a vydělaly víc? Koncerty a divadelní představení, běh, plavání a další sporty, aukce, tomboly nebo večírky … Benefiční  akce jsou kořením téměř každé fundraisingové strategie.  Ne vždy však vydělávají peníze a mnohé se nakonec ukáží i jako prodělečné. Proč tomu tak je? Cílem kurzu je naučit se nastavit vaši benefiční akci tak, aby přinesla to, co je od ní očekáváno (peníze, nové dárce, členy, propagaci apod.). Krok za krokem probereme plánování a přípravy, stanovení cílů a cílových skupin, výběr vhodné formy a hlavní úskalí realizace. Už nikdy nebudete muset zbytečně investovat čas a peníze do neúspěšné akce. Termín: 10.12. 2014  9,30 – 16,30   CENA KURZŮ 1450 Kč včetně DPH 1250 Kč včetně DPH pro členy KPF a KZF   PŘIHLÁŠENÍ Přihlášku pošlete nejpozději týden před konáním kurzu. Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky! Elektronickou přihlášku najdete zde nebo pište na team@fundraising.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace