Czech English

Kapuscinski development lectures

Na Metropolitní univerzitu Praha, o.p.s. v říjnu zavítá vzácná návštěva – bývalý ekonom Světové banky, dnes profesor Harvardské univerzity, pan Lant Pritchett. Americký časopis Foreign Policy ho v roce 2011 zařadil mezi 100 globálních myslitelů (global thinkers). Lant Pritchett přijede v rámci projektu Kapuscinski development lectures, financovaného Evropskou komisí a Rozvojovým programem OSN (UNDP), který probíhá v několika evropských zemích a jehož smyslem je prostřednictvím světových kapacit v oboru propagovat problematiku rozvojového světa. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., resp. Katedra mezinárodního obchodu se pro rok 2014 stala jediným partnerem projektu v České republice. Lant Pritchett vystoupí ve středu 15. 10. 2014 od 17h v budově MUP v Praze-Strašnicích, Dubečská 900/10, v místnosti 117 s přednáškou na téma „Kinky Development – Why ‚1$/day‘ does not solve poverty“. S tím, jak se blíží rok 2015 a s ním i vyhodnocení tzv. Rozvojových cílů tisíciletí definovaných v roce 2000 na půdě OSN, rozjíždí se i globální debata na téma, jak dál nastavit cíle pro další období. Rozvinuté země tlačí na to, aby i pro příští období byly přijaty minimální cíle v oblasti rozvoje, bohatší rozvojové země se zase snaží prosadit daleko ambicióznější cíle. Profesor Pritchett ve své přednášce ukáže řadu empirických důkazů, na jejichž základě dospěl k závěru, že stanovování minimální cílů, jako např. snížit počet lidí pod hranicí chudoby 1 dolar na den, je nebezpečné a může poškodit snahy o vymýcení globální chudoby. Je zastáncem nových metod měření rozvoje, stejně tak i jeho cílů. Přednáška bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Předpokládaný konec v 18:45. Vstup je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je nutné se registrovat na http://registrace.mup.cz. Více informací a pozvánku naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace