Czech English

Latvian Association of Local and Regional Governments – Festival „New European Bauhaus“

Lotyšská asociace místních a regionálních samospráv Vás zve na doprovodnou akci festivalu „New European Bauhaus“ s názvem „Make a wish… Creative places of learning and growing together for better global future.“ Seminář se bude věnovatrozvojovému vzdělávání a kreativnímu učení pro lepší budoucnost nejen v Lotyšsku, ale i jinde prostřednictvím spolupráce obcí. Akce je hybridní a proběhne dne 9. června od 9:00 do 14:30 ve městě Liepāja a online. Více informací zde. Registrujte se do 6. červnazde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace