Czech English

Mapa prevence plýtvání potravinami

26.5.2015
FoRS

Členská organizace Glopolis vydala další číslo měsíčníku MaPPP.

Můžete si přečíst například článek o označování trvanlivosti a kvalitě potravin. Označování potravin daty spotřeby je jeden z hlavních důvodů, proč se plýtvá jídlem. Pouze třetina z nás zná rozdíl mezi minimální trvanlivostí a datem spotřeby. Až 20% potravin v domácnostech zbytečně končí v koši právě kvůli pomýlení v datech. Minulý rok na půdě Rady EU padl návrh, aby nutnost uvádět na některých výrobcích datum trvanlivosti úplně vymizela. Například u kávy nebo těstovin to zkrátka není nutné. Taková výjimka už platí u hrstky potravin, například u cukru, soli, octa, vína a další. Jsou obavy, že by takový návrh mohl mít negativní dopad na kvalitu či bezpečnost potravin, oprávněné?

Dále se dočtete například o výrobě piva z chleba nebo o tzv. chytrých lednicích.

Kompletní newsletter si můžete přečíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace