Czech English

Měsíční stáž v rámci ČR

4.1.2013
adelastiborova
Jedinečná možnost pro členské a pozorovatelské organizace FoRS jak zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců či si zajistit stážistu z jiné organizace na jeden měsíc! Tato možnost se FoRSu naskytla díky zapojení do projektu RESAREAS, který je zaměřený na výzkum mimoevropských oblastí. Více se o tomto projektu můžete dočíst zde. Jednou z klíčových aktivit projektu je i podpora vzájemných stáží v České republice. Existují dvě základní možnosti zapojení pro členské a pozorovatelské organizace: 1. Jako vysílající instituce. Vyšlete svého zaměstnance/zaměstnankyni na měsíční stáž, na které si zvýší svou kvalifikaci. Veškeré jeho náklady pobytu na stáži jako ubytování, doprava a strava budou hrazeny. 2. Jako hostující organizace. Máte možnost získat zkušeného stážistu/stážistku z jiné členské organizace FoRsu dle Vašeho výběru, kterého/kterou na měsíc zaměstnáte a ještě za něj získáte finanční podporu. Získáte tak navíc pracovní sílu, kterou můžete využít k realizaci svých plánů. Navíc tak umožníte stážistovi/stážistce získání nových poznatků. Veškeré informace o podmínkách stáže naleznete na fóru FoRS zde. Vyplněnou žádost zasílejte na adresu asistent@fors.cz, a to nejpozději do 20.1.2013.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace