Czech English

Migrace a rozvoj: nová publikace a insiprace pro NNO

15.7.2014
adelastiborova

Migrace a rozvoj: nová publikace a insiprace pro NNO

Právě vydaný Policy Digest „Migration and Development“ představuje na 4 stranách propojení migrace a rozvoje, hlavní procesy na globální a evropské úrovni, požadavky organizací občanské společnosti na národní vlády, Evropskou unii a mezinárodní společenství i několik konkrétních příkladů práce nevládních neziskových organizací z EU 13. Publikace byla zpracovaná v rámci projektu TRIALOG, kde je FoRS partnerem, a svými komentáři přispěli i členové a pozorovatelé FoRS.

Policy digest je k dispozici zde.

Dalším užitečným příkladem z praxe evropských NNO v oblasti migrace a rozvoje, neuvedeným v publikaci, je např. Iniciativa pro migraci a rozvoj (CoMiDe), na jejíž webové stránce www.comide.net je možné získat řadu praktických nástrojů pro (nejen) NNO ze zemí EU13, především příklady dobré praxe v oblasti migrace a rozvoj (European Good Practice Examples of Migration and Development Initiatives – zde) či databázi projektů NNO a organizací diaspor.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace