Czech English

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Seminář o financování projektů

MZV ČR vás zve na seminář pro realizátory ZRS k novému nástroji EU pro rozvoj NDICI – Global Europe a nástroji předvstupní pomoci (Instrument for Pre-accession Assistance  – IPA III). Seminář proběhne hybridní formou 28. dubna od 9:00 do 16 :00 v prostorách MZV (max. 1 zástupce za organizaci) a on-line na MS Teams.  Účast potvrďte (jméno, organizace, forma účasti fyzická/on-line) do 25. dubna na e-mailovou adresu ors@mzv.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace