Czech English

NESEHNUTÍ – Gender ve škole citlivě, férově a otevřeně

Ve dnech 22. až 29. 1. pořádá organizace NESEHNUTÍ online barcamp (za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně. Akce představí téma genderově citlivého vzdělávání širšímu publiku, ukáže práci NESEHNUTÍ v této oblasti, a také dá prostor dalším organizacím a odbornicím, které se tématu věnují. Během týdne se odehrají odborné přednášky, diskuze i praktické workshopy. Veškeré důležité informace o akci včetně programu naleznete na webových stránkách (za)hranice těla nebo v tomto dokumentu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace