Czech English

Norwegian Church Aid – Report: The End of Nordic Exceptionalism

26.11.2015
FoRS

Nezisková organizace NCA vydala velmi zajímavý report na téma dárcovství severských zemí. Severské země jsou považovány za nejštědřejší přispěvatele rozvojové pomoci na světě, ovšem dle závěrů studie jsou země v současnosti na křižovatce. Autoři studie se zamýšlejí, zda tzv. severská výjimečnost je stále platným konceptem. Doporučujeme kapitolu od Jeffreyho Sachse s názvem: „Proč svět nyní potřebuje severské země více než kdy jindy“ (Why the World Needs the Nordics More Than Ever). Studie je k nahlédnutí online zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace