Czech English

ODI – G20 Dotace na uhlí: Sledování státní podpory uhelného průmyslu

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • ODI – G20 Dotace na uhlí: Sledování státní podpory uhelného průmyslu
5.7.2019
FoRS

Země G20 hrají klíčovou úlohu v úsilí o boj proti změně klimatu, neboť představují 79% celosvětových  producentů emisí skleníkových plynů. V roce 2009 se ve střednědobém horizontu zavázaly k postupnému rušení dotací na fosilní paliva a od té doby mnoho z nich hrálo důležitou roli při prosazování opatření v oblasti klimatu na mezinárodní úrovni. O jejich zapojení se dočtete více na stránkách ODI.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace