Czech English

ODI – Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development

28.9.2017
Eliška Šertlerová

Migrace je jednou z hlavních charakteristik 21. století a výrazně přispívá k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Migrace bude rovněž klíčem k dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Overseas Development Institute vysvětluje v tomto článku vztah mezi migrací a kritickými rozvojovými tématy, které jsou pro dosahování SDGs zásadní, a rovněž přináší i doporučení pro vlády a policy makery. Celý newsletter od ODI, kde najdete další zajímavé články, si můžete přečíst tady.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace