Czech English

ODI – Závěrečná zpráva na téma: New financing partnership for humanitarian impact

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • ODI – Závěrečná zpráva na téma: New financing partnership for humanitarian impact
8.2.2019
FoRS
Humanitární systém v dnešní době podléhá obrovskému tlaku, vzhledem k humanitárním krizím v Sýrii, Jižním Súdánu a Jemenu.  Bez ohledu na to, že tradiční poskytovatele humanitární pomocí zvyšují objem finančních prostředků, mezera mezi potřebami a schopností humanitárního sektoru je naplňovat stále roste. Proto začleněním soukromého sektoru do humanitárního sektoru by vytvořilo nové zdroje a nástroje pro zefektivnění humanitární pomoci. Ze zprávy „New financing partnerships for humanitarian impact“se dozvíte o možnostech a limitech inovativního financování a dalších informacích o zapojení soukromých aktérů do humanitárního sektoru.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace